History

●2010 - Jan Petráček a Martin Votava zakládají European PharmInvent Services, s.r.o.
● 2011 - 1. seminář farmakovigilance
● 2012 - PharmInvent vystavuje na DIA EuroMeeting v Amsterodamu
● 2013 - Založení „Pharmacovigilance Network“
● 2013 - PharmInvent získává ISO 9001:2008
● 2014 - Nové oddělení EU QPPV & QA
● 2015 - PharmInvent pomáhá organizovat 15th Annual Meeting of the International Society of Pharmacovigilance v Praze